Odborná príprava mediátora (Osvedčenie na výkon činnosti mediátora) s možnosťou zápisu                              do registra mediátorov vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR.

 

Prípravu mediátorov zabezpečujeme od r. 2008 najskôr prostredníctvom živnostenského

oprávnenia a od r. 2012 prostredníctvom spol. Gavalieri s.r.o. na základe akreditácie 

    

Termíny kurzu mediácie: 200 hod. po 45 min.:

 

13. – 21.11.2015 : 17 absolventov

2. – 11.12.2015 : 16 absolventov

31.3. - 1.5.2016 - Bratislava - 18 absolventov

5.5. - 5.6.2016 - Bratislava - Voľné miesta; TERMÍN SA OTVÁRA

16.6. - 17.7.2016 - Prešov - voľné miesta ( darček telefón pre reg. na úrade práce )

21.7. - 21.8.2016 - Bratislava - voľné miesta: 10% zľava

8.9. - 9.10.2016 - Bratislava - voľné miesta

                               

                                               Program: 1. blok: štvrtok - nedeľa: právo
                                                                2. blok: štvrtok - nedeľa: psychológia                                                                                                                             týždeň voľno
                                                                3. blok: štvrtok - nedeľa: psychológia
                                                                4. blok: štvrtok - nedeľa: právo ( a,b,c test )

                     

                     Osoby registrované na úrade práce môže u nás absolvovať kurz ZDARMA cez program RE-PAS.                                           POZOR 30 dní pred začiatkom musí byť žiadosť odovzdaná na úrade práce!                                                                                          Informujte sa prosím na tel.: 0907 636 323                                                       Kurz môžu absolvovať aj cudzí štatný príslušníci so zahraničnou vysokou školou.

 

                           

 

Kurz mediácie sa uskutočňuje aj cez víkend, čím Vás nezaťažuje vo výkone Vášho doterajšieho zamestnania.      

 

                 Čo je Mediácia - mimosúdne riešenie sporov?

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor,
ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Spor je možné riešiť v ktoromkoľvek štádiu, prípadne aj počas prebiehajúceho súdneho konania.

            Vzťahuje sa na spory, ktoré vznikajú z:
         občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov,
       obchodno - záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov 

 

Kontakt a Prihláška             infolinka: +421 907 636 323

   

                 Naše ďalšie služby: Zakladanie a zmeny v s.r.o.              Zaručený elektronický podpis                              

 
portál Verejnej správy o mediácii    zákony SR    STV 1 propaguje mediáciu
kniha I.    kniha II.   kniha III.  kniha IV.    Asociácia mediátorov Slovenska     Slovenská komora mediátorov    

 

Mediácia vo svete: Európska komisia o mediácii    mediácia v Austrálii    mediácia v USA    mediácia vo VB
mediácia TV    konflikt TV    College of Mediators