Odborná príprava mediátora (Osvedčenie na výkon činnosti mediátora) s možnosťou zápisu                          do registra mediátorov vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR.

 

Prípravu mediátorov zabezpečujeme od r. 2008 najskôr prostredníctvom živnostenského

oprávnenia a od r. 2012 prostredníctvom spol. Gavalieri s.r.o. na základe akreditácie.

    

Termíny kurzu mediácie: 200 hod. po 45 min.:

1.11. - 8.12.2017 - Zvolen - voľné miesta

8.11. - 15.12.2017 - Bratislava - voľné miesta

17.1. - 23.2.2018 - Bratislava - voľné miesta

24.1. - 2.3.2018 - Poprad - voľné miesta

14.3. - 19.4.2018 - Bratislava - sviatky Veľká noc neprednášame

21.3. - 26.4.2018 - Žilina - sviatky Veľká noc neprednášame

 

                              U nás možnosť preplatenia kurzu úradom práce prostredníctvom programu REPAS                                            sa prosím pýtajte na: 0907 636 323

                                

                                                   Program: 1. blok: štvrtok - nedeľa: psychológia
                                                                    2. blok: štvrtok - sobota: právo

                                                                    3. blok: štvrtok - sobota: právo                                                                                                                                     týždeň voľno
                                                                    4. blok: štvrtok - nedeľa: psychológia
                                                                    5. blok: štvrtok - sobota: právo ( a,b,c test + spísanie zmluvy )

 

Prípravu mediátora je možné uhradiť aj zamestnancovi. Žiadajte vystavenie faktúry na podnikateľský subjekt.

Celoročne obnova prepadnutých Osvedčení aj účastník z inej vzdelávacej inštitúcie. Iba: 129,- €.

 

                       Informujte sa prosím na: 0907 636 323 Kurz môžu absolvovať aj cudzí štátni príslušníci                               so zahraničnou vysokou školou.

             

             MEDIÁCIA JE ÚSPEŠNÁ V 75% SPOROCH, pozri VIDEO EÚ.                

                                                                                                      

                                                  

 

                 Čo je Mediácia - mimosúdne riešenie sporov?

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor,
ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Spor je možné riešiť v ktoromkoľvek štádiu, prípadne aj počas prebiehajúceho súdneho konania. Vzťahuje sa na spory:
         občianske, rodinné, pracovné a obchodno záväzkové. 

 

Kontakt a Prihláška             infolinka: +421 907 636 323

   

                 Naše ďalšie služby: Zakladanie a zmeny v s.r.o.              Zaručený elektronický podpis                              

 
portál Verejnej správy o mediácii    zákony SR    RTVS propaguje mediáciu
              kniha I.    kniha II.   kniha III.  kniha IV.    Asociácia mediátorov Slovenska     Slovenská komora mediátorov                                Objednať Knihu Mediácii TU

 

Mediácia vo svete: Európska komisia o mediácii    mediácia v Austrálii    mediácia v USA    mediácia vo VB
mediácia TV    konflikt TV    College of Mediators