Odborná príprava mediátora (Osvedčenie na výkon činnosti mediátora) s možnosťou zápisu                          do registra mediátorov vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR.

 

Prípravu mediátorov zabezpečujeme od r. 2008 najskôr prostredníctvom živnostenského

oprávnenia a od r. 2012 prostredníctvom spol. Gavalieri s.r.o. na základe akreditácie 

    

Termíny kurzu mediácie: 200 hod. po 45 min.:

9.3. - 8.4.2017 - Bratislava - voľné miesta: SA OTVÁRA

4.5. - 3.6.2017 - Prešov, alebo Košice - voľné miesta - ZRÝCHLENÝ

15.6. - 15.7.2017 - Bratislava - voľné miesta

                                

                                                   Program: 1. blok: štvrtok - nedeľa: právo
                                                                     2. blok: štvrtok - nedeľa: psychológia                                                                                                                            týždeň voľno
                                                                     3. blok: štvrtok - nedeľa: psychológia
                                                                     4. blok: štvrtok - nedeľa: právo ( a,b,c test )

 

Ako preplatiť prípravu mediátora zamestnancom? Kliknite prosím TU.

 

Celoročne obnova prepadnutých Osvedčení aj účastník z inej vzdelávacej inštitúcie. Iba: 129,- €.

             

MEDIÁCIA JE ÚSPEŠNÁ V 75% SPOROCH, pozri VIDEO EÚ.                

 

                     Osoby registrované na úrade práce môžu u nás absolvovať kurz ZDARMA cez program RE-PAS.                                     NEZAMESTNANÍ POZOR 14 dní pred začiatkom musí byť žiadosť odovzdaná na úrade                                                    práce! Nebol Vám schválený RE-PAS? Aj tak ešte môže úrad preplatiť kurz.                                                                                       

Informujte sa prosím na: 0907 636 323  Kurz môžu absolvovať aj cudzí štátni príslušníci so zahraničnou vysokou školou.

 

                           

 

                 Čo je Mediácia - mimosúdne riešenie sporov?

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor,
ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Spor je možné riešiť v ktoromkoľvek štádiu, prípadne aj počas prebiehajúceho súdneho konania. Vzťahuje sa na spory:
         občianske, rodinné, pracovné a obchodno záväzkové. 

 

Kontakt a Prihláška             infolinka: +421 907 636 323

   

                 Naše ďalšie služby: Zakladanie a zmeny v s.r.o.              Zaručený elektronický podpis                              

 
portál Verejnej správy o mediácii    zákony SR    RTVS propaguje mediáciu
              kniha I.    kniha II.   kniha III.  kniha IV.    Asociácia mediátorov Slovenska     Slovenská komora mediátorov                                Objednať Knihu Mediácii TU

 

Mediácia vo svete: Európska komisia o mediácii    mediácia v Austrálii    mediácia v USA    mediácia vo VB
mediácia TV    konflikt TV    College of Mediators