Stránka určená pre získanie Osvedčenia na výkon činnosti mediátora - kurz mediácie a možnosť zapísania do registra mediátorov vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR.

 

Odbornú prípravu mediátora zabezpečujeme od roku 2008 najskôr prostredníctvom živnostenského

oprávnenia a od roku 2012 prostredníctvom spol. Gavalieri s.r.o. na základe akreditácie 

    

Termíny - kurz mediácie:

 

14. - 23.10.2015 - Bratislava - voľné miesta

30.10. - 8.11.2015 - Košice, Prešov - voľné miesta

13. - 22.11.2015 - Bratislava - voľné miesta

20. - 29.11.2015 - Rimavská Sobota - voľné miesta

2. - 11.12.2015 - Bratislava - voľné miesta 15% zľava

 

Informuj sa u nás na absolvovanie kurzu mediácie pre sociálne slabé osoby.

 

                      Informujte sa u nás na možnosť absolvovať kurz ZDARMA ( pre nezamestnané osoby ).                                  INFOLINKA 7 DNÍ v TÝŽDNI: 0907 636 323

 

Súdna rada SR: Odporúča povinnú mediáciu, článok zo dňa 29.6.2015 ( link tu )

 

                           

 

Kurz mediácie sa uskutočňuje aj cez víkend, čím Vás nezaťažuje vo výkone Vášho doterajšieho zamestnania.

 

                 Čo je Mediácia - mimosúdne riešenie sporov?

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor,
ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Spor je možné riešiť v ktoromkoľvek štádiu, prípadne aj počas prebiehajúceho súdneho konania.

            Vzťahuje sa na spory, ktoré vznikajú z:
         občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov,
       obchodno - záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov 

 

Kontakt a Prihláška             infolinka: +421 907 636 323

                                                                                            

portál Verejnej správy o mediácii    zákony SR    STV 1 propaguje mediáciu
kniha I.    kniha II.   kniha III.  kniha IV.    Asociácia mediátorov Slovenska     Slovenská komora mediátorov    

 

Mediácia vo svete: Európska komisia o mediácii    mediácia v Austrálii    mediácia v USA    mediácia vo VB
mediácia TV    konflikt TV    College of Mediators