Akreditovaná príprava mediátora (Osvedčenie na výkon činnosti mediátora) s možnosťou zápisu                                                       do registra mediátorov vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR.

        Prípravu mediátorov zabezpečujeme od r. 2008 najskôr prostredníctvom živnostenského
      oprávnenia a od r. 2012 prostredníctvom spol. Gavalieri s.r.o. sme vyškolili 980 mediátorov na základe akreditácie.    

Termíny kurzu mediácie: 200 hod. po 45 min.:     PREPLATENIE CEZ REPAS, KOMPAS
4.7. - 10.8.2018 - Bratislava - voľné miesta

5.9. - 12.10.2018 - Prešov - voľné miesta
31.10. - 7.12.2018 - Bratislava - voľné miesta

Program cca.:
1. blok: streda - sobota: právo 
2. blok: štvrtok - nedeľa: psychológia
týždeň voľno
3. blok: štvrtok - nedeľa: psychológia
4. blok: streda - sobota: právo ( a,b,c test + spísanie zmluvy ) 

Prípravu mediátora je možné uhradiť aj zamestnancovi. Žiadajte vystavenie faktúry na podnikateľský subjekt.

Celoročne obnova prepadnutých Osvedčení aj účastník z inej vzdelávacej inštitúcie. Iba: 199,- €.

                        Kurz môžu absolvovať aj cudzí štátni príslušníci so zahraničnou vysokou školou.             

                                                                                                                  

                               

  MEDIÁCIA JE ÚSPEŠNÁ V 75% SPOROCH, pozri VIDEO EÚ.   

                 Čo je Mediácia - mimosúdne riešenie sporov?

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor,
ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Spor je možné riešiť v ktoromkoľvek štádiu, prípadne aj počas prebiehajúceho súdneho konania. 

Vzťahuje sa na spory:

         občianske, rodinné, pracovné a obchodno záväzkové.  


Kontakt a Prihláška
             infolinka: +421 907 636 323

Spolupracovali sme na článku pre Hospodárske noviny

                    Naše ďalšie služby: Zaručený elektronický podpis                              

portál Verejnej správy o mediácii    zákony SR    RTVS propaguje mediáciu
              kniha I.    kniha II.    kniha III.   kniha IV.    Asociácia mediátorov Slovenska    Slovenská komora mediátorov     Objednať Knihu Mediácii TU

 Mediácia vo svete: Európska komisia o mediácii    mediácia v Austrálii    mediácia v USA    mediácia vo VB

mediácia TV     konflikt TV    College of Mediators

 

Prihlásenie