FAQ - mediácia

Ako sa môžem stať mediátorom?
- je potrebné absolvovať odbornú prípravu pre mediátorov a dať sa zapísať do registra vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR

Aké vzdelanie je potrebné, aby som sa mohol/ la prihlásiť na kurz mediácie?
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ( akákoľvek fakulta )

Kedy môžem začať vykonávať činnosť mediátora a kedy sa stávam podnikateľom?
- dňom zápisu do Registra mediátorov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR 

Je zápis do registra mediátorov vedený MS SR spoplatňovaný a ako dlho to trvá?
- nie, zápis do registra nie je spoplatňovaný a zápis je uskutočnený približne do 14 dní od podania návrhu

Je potrebné vybavovať ešte živnostenské oprávnenie na výkon činnosti mediátora?
- nie, postačuje zápis do Registra mediátorov, pretože mediácia je podnikaním podľa osobitného zákona, v tomto prípade zákona č. 420/2004 Z.z. v platnom znení

Čo ak sa nemôžem zúčastniť a mám zaplatené?                                                                                                                   - posunieme Vašu účasť na najbližší termín vo Vami zvolenom meste konania

Ako je to s IČO-m u mediátorov?                                                                                                                                           - po zápise do registra vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR požiada mediátor miestny príslušný Štatistický úrad SR o pridelenie IČO

Aké účtovníctvo vedie mediátor?
- jednoduché

 

INFO: Súdna rada SR: Odporúča povinnú mediáciu, článok zo dňa 29.6.2015 ( link tu )

 

             Kontakt a Prihláška         infolinka: 0907 636 323      e-mail: a.babsky@gmail.com          

Prihlásenie