Časté otázky

FAQ - mediace

Jak se mohu stát mediátorem?
- ČR: ohlášením volné živnosti, dosažení kvalifikačních předpokladů je bez příslušné právní regulace pouze dobrovolným aktem mediátora a průkazem jeho zodpovědného přístupu. 
- SR: je nutné absolvovat odbornou přípravu u akreditované vzdelávací instituci dle zákona č. 420/2004 Z.z., o mediaci.

Jaké vzdělání je potřebné, abych se mohl/ la zapsat do kurzu mediace dle záokna č. 420/2004 Z.z. ?
- vysokoškolské vzdělání nejméně I. stupně právnického směru (přiznaný titul Bc.), nebo II. stupně jiné fakulty

Kdy mohu zahájit praktický výkon mediační činnosti v netrestních věcech a kdy se stávám podnikatelem?
- ČR: okamžikem ohlášení volné živnosti
- SR: dnem zápisu do regirstru mediátorů vedeným Ministerstvem spravedlnosti SR

Kdy mohu požádat o zápis do registru mediátorů, který je veden MS SR ?
- ČR i SR: Po absolvování kurzu odborné přípravy na podkladě vydaného osvědčení, které je platné po dobu neurčitou. O zápis je tak možno požádat kdykoliv.

Je nutné obnovovat osvědčení ?
- Ne, zkouška je platná na území SR na dobu neurčitou.

Je nutné mít živnostenské oprávnění pro výkon činnosti mediátora?
- ČR: ano, pro živnost ohlašovací volnou
- SR: ne, postačí zápis do registru mediátorů, na jehož základě se mediátor stává podnikatelem podle zákona č. 420/2004 Z.z..

 

Jaké účetnictví vede mediátor?
- jednoduché

Kontakt a Prihláška
 

Přihlášení