Kontakt a Přihláška

Vzdělávací instituce

Gavalieri s.r.o.

Mgr. Andrej Bábsky, B.S.B.A., konateľ

Vážska ul. 8

921 01 Piešťany, Slovensko

IČO: 45 316 511

 

tel.: +421 907 636 323        e-mail: a.babsky@gmail.com

 

 Akreditovaná vzdělávací instituce oprávnená k vydávaní Osvedčení potřebného k zápisu do seznamu na Ministerstvu spravedlnosti SR.

Kontakt a Přihláška

Závazná přihláška


Účastník kurzu při setkání předloží k nahlédnutí originál vysokoškolského diplomu.

Přihlášení