Informace o kurzu

Základní informace o kurzu

Mediace v netrestních věcech není dosud v České republice upravena samostatným zákonem. Proto je možné absolvovat studium mediace na státem uznané vzdělávací instituci ve Slovenské republice a získané vedomosti uplatnit při mediátorské činnosti jak v České, tak i ve Slovenské republice. 

- Cílem vzdelávací instituce je získaní osobitných kvalifikačních předpokladů potřebných pro výkon činnosti mediátora podle § 9 slovenského zákona č. 420/2004 Z.z., o mediaci, v platném znení. Výuka je zaměřena na základy právního pořádku, interpersonálni komunikaci, teórii konfliktů, psychologické aspekty řešení konfliktů a etická pravidla činnosti mediátora. 

- Účastníkem kurzu může být každý, kdo má zájem mediaci v praxi vykonávat a případně si otevřít mediační kancelář a rozšířit tak řady těch, kteří přispívají k zavedení institutu mediace jako alternativního způsobu řešení konfliktů mimosoudní cestou. 

- Jako podmínka účasti na kurzu je požadováno vysokoškolské vzdělání II. stupně. 

- Absolventům kurzu bude vydáno „Osvědčení“, které je podmínkou pro zápis osoby do registru mediátorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti SR. Dnem zápisu do registru se osoba stává podnikatelem podle zvláštního zákona.
 

Výuka a zkoušky

 

 

Učební texty jsou schváleny Ministerstvem spravedlnosti SR a jsou doplněné o příklady z praxe. 

- Metody výuky: účastník kurzu si formou distančního studia (e-learningu) nastuduje připravené materiály. Poté účastník kurzu osobně absolvuje tří, resp. dvoudenní prakticky orientovaný trénink, v rámci kterého jsou prezentovány případové studie, je uskutečněna praktická simulace vedení mediačního řízení a je absolvován za účasti zkušeného lektora – psychologa - trénink interpersonálni komunikace a řešení konfliktů. Na závěr účastník kurzu absolvuje písemný test. 

- Po celou dobu konání kurzu jsou lektoři plně k dispozici na konzultace e-mailem, telefonicky nebo osobně. 

- Rozsah odborné přípravy: celkem 200 hodin / 45 min. 

- Výuka probíhá v různých městech ve Slovenské nebo České republice, příp. v Piešťanoch ve vlastních prostorách vzdělávací instituce. 

- K učebním textům bude zřizen přístup na této stránce v sekcii Studijní materiály. Doporučovanou literaturu si účastník zakoupí samostatně.  

Cena kurzu a bankovní spojení:

Cena kurzu a bankovní spojení:

- Cena kurzu 650,- €. Pro držitele ISIC, ITIC a EURO sleva 5 %.


- Účastníkům kurzu bude v den zahájení kurzu zaslané přístupové jméno a heslo, které umožní vstoupit do kurzu a začít ze studiem.

- Absolvent kurzu získá možnost konzultácí v oblasti práva anebo psychologie v trvání 10 hod. zdarma. 

- Studijní materiálys, skouška a Osvedčení v ceně kurzu.  

Přihlášení