Gavalieri s.r.o.

Mgr. Andrej Bábsky, B.S.B.A., konateľ
Vážska ul. 8, 921 01 Piešťany, IČO: 45316511, spol. zapísaná v OR SR, odd. Sro, vl. č.: 25101 / T

infolinka: 0907 636 323          email: a.babsky@gmail.com 

                                                       Akreditovaná vzdelávacia inštitúcia vydávajúca po ukončení odbornej prípravy Osvedčenie potrebné k zápisu                                                                   do zoznamu mediátorov vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR.

 

Prihláška

        

Mám záujem o termín: *

Účastník kurzu pri stretnutí predloží na nahliadnutie originál II. st. vysokoškolského diplomu.
Prístup k materiálom je možné získať po zaplatení polovice poplatku.

Prihlásenie