Školenia mediátorov organizujeme už 10 rokov.

Od svojho vzniku sme vyškolili viac ako 920 mediátorov zo všetkých kútov Slovenska. Účastníkmi odbornej prípravy pre mediátorov sú psychológovia, právnici a absolventi iných fakúlt.  Referencie môžeme zaslať na vyžiadanie.

Veríme, že pri vyberaní spoločnosti, ktorá Vás bude pripravovať oceníte naše skúsenosti a servis, ktorý Vám na základe viacročných skúseností môžeme ponúknuť.

 

                                                                                                                                                            Tešíme sa na spoluprácu. 

 

 

Dobrý den p. Bábsky a p. Podoba,

chcem len velmi krátko povedať, že som bol veľmi spokojný s kvalitou výuky kurzu (a uz ich mam za sebou mnoho) aj ked som mal spočiatku obavu ...

                                                                                                                                                  ďakujem Csicsay 

 

Dobrý večer!
Ešte raz Vám aj Vášmu kolegovi ďakujem za kvalitný kurz.
Veľmi mi pomohol v mojej ďalšej práci. Naozaj bol pre mňa tým "vodičákom", ktorý treba ďalej zdokonaľovať.
Prajem Vám veľa úspechov v ďalšej Vašej práci.
S pozdravom
                                                                                                                                                     Mgr. Patricia Tóthová
                                                                                                                                          riaditeľka UPSVR Dunajská Streda


... ako právnik som sa zúčastnil na prednáškach interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov a psychologické aspekty riešenia konfliktov a pravidlá správania mediátora. Počas mojej praxe som absolvoval viacero kurzov a školení podobného zamerania, ale s podobnou kvalitou som sa ešte nestretol. Preto osobitné moje poďakovanie patrí Mgr. Podobovi. Bol naozaj dobrý. Prajem Vám veľa zdaru!

                                                                                                                                             JUDr. Ladislav Šištík, Púchov

 

Dobrý deň, chcela som Vám ešte raz poďakovať za dobre zvládnutý kurz. Podľa mojho názoru bol dostatočne vyvážený. Za krátky čas sme získali prvý pohľad na prácu mediátora. Oceňujem najmä simulácie konkrétnych prípadov, len škoda že nebolo viac času. Budem Vás odporúčať priateľom. Prajem Vám veľa úspechov v ďalšej práci .

                                                                                                                                    Ing. Daniela Pavlíková, Križovany nad Dudváhom

 

Zdravím Vás pán Bábsky,
Ešte raz ďakujem za kvalitné, hodnotné a dobre zorganizované školenie.
Všetko dobré prajem,

                                                                                                                                          Ing. Branislav Haukwitz, Bratislava

 

Odobornú prípravu absolvovali:


Czapala Július Mgr., strarosta, obec Čifáre
 
Stanová Tatiana JUDr., vedúca oddelenia, UniCredit Bank Slovakia a.s.

Výdurek Vladimír Ing., hl. kontrolór, mesto Myjava

Petrovičová Jarmila Ing., Krajský pozemkový úrad Trenčín

Kučera Andrej JUDr., právnik, Centrum právnej pomoci, Hlohovec

Horáček Tomáš JUDr., Ph.D., profesor, Univerzita Karlova v Prahe, ČR

Modrák Peter Ing., Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov 

Berák Peter Ing., Najvyšší kontrolný úrad SR 

Mgr. Jarmila Beňušková, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 

Bc. Alena Voľanská - Martičeková, Lukavica, starostka obce                  

Prihlásenie