Často sa stretávame s požiadavkou o vzory zmlúv pre začínajúcich mediátorov. Prešli sme si vzory zmlúv, ktoré sme našli na stránke uvedenej nižšie, a preto doporučujeme, aby Ste ich použili ako mustru pri koncipovaní Vašich zmlúv.

 www.vzory-zmluv-zadarmo.sk

Denne navštívi túto stránku niekoľko tísíc užívateľov, z celkového doterajšieho počtu viac ako 10 mil. návštev.
Vzory zmlúv : Dohoda o začatí mediácie, Dohoda o mediácii a Zápisnica obdrží účastník na prednáškach.

 

Objednať Knihu Mediácii TU

Prihlásenie